Feb 21, 2021
160 Views
Comments Off on ކޮވިޑުުގެ ހާލަތު ގޯސް؛ ޕޮޒިޓިވްކަން ސިއްރުކޮށް އާއްމުންގެ ތެރެއަށް ނުނިކުމޭ!
0 0

ކޮވިޑުުގެ ހާލަތު ގޯސް؛ ޕޮޒިޓިވްކަން ސިއްރުކޮށް އާއްމުންގެ ތެރެއަށް ނުނިކުމޭ!

Written byބަލިޖެހިފައި ތިބެ އޮފީސްތަކާއި ވެކްސިން ކިޔޫއަށް ނުދޭ

5 minSource link

Article Categories:
News

Comments are closed.