Feb 21, 2021
137 Views
Comments Off on އަކްޝޭ ކުމާރުގެ ހަތަރު ފިލްމެއް މި އަހަރު ސިނަމާތަކަށް
0 0

އަކްޝޭ ކުމާރުގެ ހަތަރު ފިލްމެއް މި އަހަރު ސިނަމާތަކަށް

Written byބޮލީވުޑްގެ ހުނަރުވެރި އެކްޓަރު އަކްޝޭ ކުމާރުގެ ހަތަރު ފިލްމެއް މި އަހަރު ސިނަމާތަކަށް ގެންނަން ތާވަލްކޮށްފިއެވެ.އެގޮތުން އެންމެ ފުރަތަމަ ރިލީޒްކުރާނީ އަކްޝޭ، ކެޓްރީނާ ކެއިފް، ރަންވީރު ސިންހް އަދި އަޖޭ ދޭވްގަން އެކުގައި ފެނިގެންދާ ފިލްމު “ސޫރިޔަވަންޝީ”އެވެ. އެ ފިލްމު ރިލީޒްކުރާނީ އަންނަ އޭޕްރިލް މަހުގެ ދެވަނަ ދުވަހުގައެވެ.އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Article Categories:
News

Comments are closed.