Feb 21, 2021
126 Views
Comments Off on އެމެރިކާއިން ލަސްތަކެއްނުވެ ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އުވާލާނެކަމުގެ ޔަގީންކަން އެބައޮތް: އީރާން
0 0

އެމެރިކާއިން ލަސްތަކެއްނުވެ ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އުވާލާނެކަމުގެ ޔަގީންކަން އެބައޮތް: އީރާން

Written byތެހެރާން (ފެބްރުއަރީ 21) : އެމެރިކާގެ ކުރީގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕްގެ ސަރުކާރުން އީރާނުގެ ނިއުކްލިޔާ އެއްބަސްވުމުން އަމިއްލައަށް ވަކިވެ އީރާނާ ދެކޮޅަށް އެޅި ދަތިކުރުމުގެ ހަރުކަށި ފިޔަވަޅުތައް އެމެރިކާގެ މިހާރުގެ ސަރުކާރުން ލަސްތަކެއްނުވެ އުވާލާނެކަމުގެ ޔަގީންކަން އެބައޮތްކަމަށް އީރާނުން ބުނެފި އެވެ.އީރާން ސަރުކާރުގެ ތަރުޖަމާން އަލީ އައްރުބައިޢީ ވިދާޅުވިގޮތުގައި ޓްރަމްޕް އީރާނާ ދެކޮޅަށް އެޅުއްވި ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް ޖޯބައިޑެންގެ ސަރުކާރުން އުވާލަން ތައްޔާރުވާ ކަމުގެ ނުރަސްމީ މައުލޫމާތު އެތައް މަސްދަރަކުން އީރާނަށް ލިބެމުންދާކަމުގައެވެ. އެހެންކަމުން ލަސްތަކެއްނުވެ ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތަކުން ސަލާމަތްވެ އެމެރިކާ އަލުން އެނބުރި ނިއުކްލިޔާ އެއްބަސްވުމަށް ރުޖޫޢަވާނެކަން ގާތްގަނޑަކަށް ޔަގީންވާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Article Categories:
News

Comments are closed.