Feb 21, 2021
122 Views
Comments Off on އެސްޓީއޯއިން ވިއްކާ ޑީސެލްއާއި ޕެޓްރޯލުގެ އަގު ބޮޑުކޮށްފި
0 0

އެސްޓީއޯއިން ވިއްކާ ޑީސެލްއާއި ޕެޓްރޯލުގެ އަގު ބޮޑުކޮށްފި

Written byއެސްޓީއޯއިން ވިއްކާ ޑީސެލްއާއި ޕެޓްރޯލްގެ އަގު މިއަދުން ފެށިގެން އަގުބޮޑުކޮށްފި އެވެ.އެސްޓީއޯއިން ބުނީ އެކުންފުނިން ވިއްކާ ޑީސެލްއާއި ޕެޓްރޯލް އަގުބޮޑުކުރަން ޖެހުނީ ދުނިޔޭގެ ބާޒާރުގައި ތެލުގެ އަގުތައް ހުުއްޓުމެއްނެތި އުފުލެމުން އަންނާތީ ކަމަށެވެ.އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Article Categories:
News

Comments are closed.