Feb 21, 2021
123 Views
Comments Off on އޭދަފުށީ މަގުތަކުގައި ތާރުއެޅުމުގެ މަސައްކަތް އެމްޓީސީސީ އިން ނިންމާލައިފި
0 0

އޭދަފުށީ މަގުތަކުގައި ތާރުއެޅުމުގެ މަސައްކަތް އެމްޓީސީސީ އިން ނިންމާލައިފި

Written byބ. އޭދަފުށީ މަގުތަކުގައި ތާރުއެޅުމުގެ މަސައްކަތް މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ (އެމްޓީސީސީ) އިން ނިންމާލައިފިއެވެ.މިކަމާބެހޭގޮތުން މައުލޫމާތު ދެމުން އެމްޓީސީސީ އިން ބުނެފައިވަނީ ބ. އޭދަފުށީ މަގުތައް ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތުގެ %90 ނިންމައި މި މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން، މަގުތަކުގައި ތާރުއެޅުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރުވަނީ ނިމިފައިކަމަށެވެ. އަދި މަގުމަތީ ނިޝާން ހަރުކުރުމާއި މަގުބައްތި ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ %80 ވަނީ ވެސް މިހާރު ނިމިފައިވާކަމަށް އެކުންފުނިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Article Categories:
Religion

Comments are closed.