Feb 21, 2021
271 Views
Comments Off on ފާރަލުމަކީ ޖާސޫސްކުރުން- ގޭގޭގެ ފުރަގަހުން ވަދެ އުޅުން ހުއްދައެއް ނޫން!- ޤުރްއާން
0 0

ފާރަލުމަކީ ޖާސޫސްކުރުން- ގޭގޭގެ ފުރަގަހުން ވަދެ އުޅުން ހުއްދައެއް ނޫން!- ޤުރްއާން

Written by“ބައެއްމީހުންގެ ނަފްސުތަކުގެ ނުބައިކަމުން ޖާސޫސްކުރުމުގައި ހައްދުފަހަނައަޅައިގޮސް އެހެންމީހުންގެ ހިތުގައިވާތަކެތި އެނގޭނޭނަމައޭ ހިތަށްއަރާހާ ދަށުދަރަޖައަށް ވެއްޓިގެންދެއެވެ!”މިއީ ޖާސޫސްކޮށް ފާރަލުން ޢާންމުވެފައިވާ މިންވަރު ބަޔާންކުރައްވައި ޝައިޚް އަޙްމަދު ރިމާޒް ވިދާޅުވެފައިވާ ބަސްފުޅެކެވެ. ޙާލަތު މިހިސާބަށް ދިއައިރު ކީރިތި ޤުރްއާނުގަ މިކަމަށް އޮތް ޙުކުމް ބަލައިލަމާތޯއެވެ! އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Article Categories:
Religion

Comments are closed.