Feb 21, 2021
214 Views
Comments Off on ފާޚާނާގަ ހުންނައިރު މީހަކަށް ފެނުމަށްވުރެ ޝައިޠޯނާއަށް އަޢުރަ ފެނުމުން ކޮށްފާނެ އުނދަގޫ މާބިރުވެރި!
0 0

ފާޚާނާގަ ހުންނައިރު މީހަކަށް ފެނުމަށްވުރެ ޝައިޠޯނާއަށް އަޢުރަ ފެނުމުން ކޮށްފާނެ އުނދަގޫ މާބިރުވެރި!

Written byކޮނމެ ގެއެއްގައިވެސް ފާޚާނާއަކީ ޝައިޠޯނުންތައް ދިރިއުޅޭ ހާއްޔެވެ. ބަނޑަހަ ޖަހައިގެން ތިބޭ ތަނެވެ. ފާޚާނާގަ ހުންނައިރު މީހަކު ބަލައިފާނެތީ އެކަން ނުކުރެވޭނެ ގޮތް އެންމެންވެސް ހަދައެވެ. އަމިއްލަ ކޮޓަރީގައި ހުންނަ ފާޚާނާއަކަށް ވަން ނަމަވެސް އެހެން މީހަކަށް ތިމާ ފާޚާނާގައި އުޅޭއިރު ނުފެންނާނެކަން ކަށަވަރުކުރެއެވެ. ދެމަފިރިން ކަމުގައިވީނަމަވެސް ގިނަ މީހުން އެމީހުން ފާޚާނާގައި އުޅޭއިރު އަނބިމީހާއަށް ނުވަތަ ފިރިމީހާއަށް ފެންނާކަށް ބޭނުމެއް ނުވާނެއެވެ. އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Article Categories:
Religion

Comments are closed.