Feb 21, 2021
899 Views
Comments Off on ފިރިމީހާ މަރާލަން ބޭނުންވި ދަރިފުޅުގެ ހިތުގަ މަންމަގެ ޙިކުމަތުން ފިރިމީހާއަށް ލޯބި ޖެއްސުވި ގޮތުގެ ވާހަކަ!
0 0

ފިރިމީހާ މަރާލަން ބޭނުންވި ދަރިފުޅުގެ ހިތުގަ މަންމަގެ ޙިކުމަތުން ފިރިމީހާއަށް ލޯބި ޖެއްސުވި ގޮތުގެ ވާހަކަ!

Written byމަންމާ…. އަހަރެންގެ ފިރިމީހާ މަރާލަ ދީފާނަން ހެއްޔެވެ؟ ‎މީހަކާ އިނދެގެން އުޅުނު ރީތި އަންހެން ކުއްޖަކު އޭނާގެ ކައިވެނި މަތިން ފޫހިވެ، ފިރިމީހާ މަރާލަން ބޭނުން ވިއެވެ. ސަބަބަކަށް ވީ ފިރިމީހާގެ އަޅާލުން ކުޑަކަމާއި އަނބިމީހާ އަށް ދޭން ޖެހޭ ސަމާލުކަން ނުދިނުމެވެ. މިފަދަ ޝަކުވާ ތަކަކީ އަބަދުވެސް އަނބިން ކުރަމުން އަންނަ ޝަކުވާ ތަކެވެ. މިހެން ކަން ދިމާވާން ޖެހެނީ ކީއްވެގެން ކަން ހޯދާ ދެނެގަތުމުގެ ބަދަލުގައި އެކަކު އަނެކަކަށް އިނގިލި ދިއްކޮށް ކުއްވެރި ކުރުމަކީ ކައިވެނިތަށް ރޫޅެން ދިމާ ވާ މައިގަނޑު އެއް ސަބަބަވެ.  އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Article Categories:
Entertainment

Comments are closed.