Feb 21, 2021
136 Views
Comments Off on ފްލައިންގް ސުކޫލެއް ހިންގުމުގެ ގާބިލުކަން އޭއޭއޭގައި ނެތް: ކޮމިޓީ
0 0

ފްލައިންގް ސުކޫލެއް ހިންގުމުގެ ގާބިލުކަން އޭއޭއޭގައި ނެތް: ކޮމިޓީ

Written byފްލައިންގް ސުކޫލެއް ހިންގުމުގެ ގާބިލުކަމާއި އެކަމަށް އެކަށީގެންވާ ފެންވަރުގެ ވަސީލަތްތައް އޭޝިއަން އެކެޑެމީ އޮފް އެރޮނޯޓިްކްސް (އޭއޭއޭ) ގައި ނެތް ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގައުމީ ތައްރައްގީއާ ތަރިކައިގެ ކޮމިޓީއިން ނިންމައިފި އެވެ.އައްޑޫ ފްލައިގް ސުކޫލުގައި ކިޔަވާ ދިވެހި ދަރިވަރުންނަށް ނަފްސާނީ ގޮތުންނާއި މާލީ ގޮތުން ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިބެންދުން ދާތީ އެމައްސަލަ ކޮމިޓީއިން ބަލައި ނިންމާފައިވަނީ މިމަހުގެ 16 ވަނަ ދުވަހު އެވެ. އެމައްސަލަ ބަލައި ނިންމި ގޮތުގެ ރިޕޯޓުގައި ކޮމިޓީއިން ވަނީ ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ފާހަގަކޮށްފަ އެވެ.އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Article Categories:
News

Comments are closed.