Feb 21, 2021
130 Views
Comments Off on ދިރިއުޅުން ކުރިއަރައި އުފާވެރިކަން ނުލިބޭނަމަ ދެމަފިރިން އެކަކު އަނެކަކަށް ތެދުވެރިވެ ވަޢުދު ފުއްދޭ މިންވަރަށް ބަލައިލާށެވެ!
0 0

ދިރިއުޅުން ކުރިއަރައި އުފާވެރިކަން ނުލިބޭނަމަ ދެމަފިރިން އެކަކު އަނެކަކަށް ތެދުވެރިވެ ވަޢުދު ފުއްދޭ މިންވަރަށް ބަލައިލާށެވެ!

Written byމިއަދު މީސްތަކުންގެ ދިރިއުޅުމާއި ޒަވާޖީ ޙަޔާތް ބަރުބާދުވަމުން ދިއުން ގިނަވެފައިވާ އެންމެ ބޮޑު އެއް ސަބަބަކީ އިތުބާރު ގެއްލުމާއި ވަޢުދު ނުފުއްދުމެވެ. މި ނުބައި އާދަ މިއަދު މިވަނީ މުޅި މުޖުތަމަޢުއަށް ބޮޑު ވަބާއަކަށްވެފައެވެ. އެހެންކަމުން މިއީ ވަކި މީހަކު އިސްތިސްނާވުމެއް ނެތި އެންމެން ސަމާލުކަންދޭންޖެހިފައިވާ ކަމެކެވެ. ޙަދީޘްފުޅުގައި އޮތީ: “އިތުބާރު ގެއްލިފައިވާ (އިތުބާރު ނުކުރެވޭ ޙާލަތުގައިބި) މީހުންގެ އީމާންކަމެއް ނެތްކަމަށާއި އަދި ވަޢުދު ނުފުއްދާ މީހާގެ ދީނެއް ނެތް ކަމަށެވެ.” (ޙަދީޘް ރިވާކުރެއްވީ އިމާމް އަޙްމަދު) އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Article Categories:
Religion

Comments are closed.