Feb 21, 2021
140 Views
Comments Off on ޙަސަން ޢަލީ މަނިކު އަވަހާރަވުމާ ގުޅިގެން ރައީސް ޞާލިޙް ތައުޒިޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
0 0

ޙަސަން ޢަލީ މަނިކު އަވަހާރަވުމާ ގުޅިގެން ރައީސް ޞާލިޙް ތައުޒިޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ

Written byކޮވިޑް ޖެހިގެން ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލުގެ އައިސީޔޫގައި ފަރުވާ ހޯއްދަވަމުން ގެންދެވި ކުރީގެ ފިލްމީ ތަރި، ޙަސަން ޢަލީ މަނިކު (ކޮއްޔަ ހަސަނިކު) އަވަހާރަވުމާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އޮނަރަބަލް އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ތަޢުޒިޔާ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Article Categories:
News

Comments are closed.