Feb 21, 2021
135 Views
Comments Off on ޝިލްޕާ ޝެޓީގެ އެނބުރި އައުން, ލިޔުންތެރިއެއްގެ ރޯލުން…
1 0

ޝިލްޕާ ޝެޓީގެ އެނބުރި އައުން, ލިޔުންތެރިއެއްގެ ރޯލުން…

Written byފިލްމީ ކަންތަކާއި ދުރުގައި ހުރިނަމަވެސް ޝިލްޕާ އަންނަނީ ރިއަލިޓީ ޝޯވތަކުގައި ޖަޖެއްގެ ގޮތުގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުންނެވެ. އެގޮތުން ޑާންސް ރިއަލިޓީ ޝޯވ “ސުޕަރ ޑާންސް ޗެޕްޓަރ 3” ގެ ފަނޑިޔާރުކަން ވަނީ ކޮށްފައެވެ. އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Article Categories:
Entertainment

Comments are closed.