Feb 22, 2021
113 Views
Comments Off on ހޫނު ފެނުން ފެންވެރީމަ ނިދަން ފަސޭހަވޭ
0 0

ހޫނު ފެނުން ފެންވެރީމަ ނިދަން ފަސޭހަވޭ

Written byނިދަން ކިތަންމެ ބޭނުންވިއަސް ނިދި ނައިސްގެން ދެކޮޅަށް ފުރޮޅިލަ ފުރޮޅިލާ ގިނަ ރޭރޭ އޮންނަންޖެހޭ މީހުން މަދެއް ނޫން ދޯ އެވެ. އޭސީ ޖައްސައިން ނުވަތަ ފަންކާ ކިތަންމެ ބާރުކޮށްގެން އޮތަސް، ބޭނުންވާ އަރާމު ފިނިކަމެއް ހައްޓަށް ނުލިބެ އެވެ. މާ ގިނަ ކަންކަމާއި ވިސްނަން ނޯވެ، ހޫނު ފެންފޮދަކުން ފެންވަރާލާށެވެ.ދިރާސާތަކުން ދައްކާ ގޮތުގައި ރޭގަނޑު ނިދުމުގެ ކުރިން ހޫނު ފެނުން ފެންވެރުމަކީ އަވަހަށް އަދި ފަސޭހައިން ނިދުމަށް މަގުފަހިވާ ކަމެކެވެ.އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Article Categories:
News

Comments are closed.