Feb 22, 2021
114 Views
Comments Off on ބޮމެއް ކަމަށް ހީކޮށް ބެލިއިރު ކުދި ބުޅާތަކެއް
0 0

ބޮމެއް ކަމަށް ހީކޮށް ބެލިއިރު ކުދި ބުޅާތަކެއް

Written byބުރާސްފަތި ދުވަހު އެމެރިކާގެ އޮހާއޯ ގެ ޝެރިފް ޑިޕާޓްމަންޓްއަށް އައީ ވަރަށް ސީރިއަސް ފޯނު ކޯލެކެވެ. ގޮތް ނޭގޭ ދަބަހެއް ޗާޗެއްގެ ބޭރުން ފެނުމާއެކު ބެލެވުނީ ބޮންތަކެއް ފެނުނީ ކަމަށެވެ.ނަމަވެސް ކަމުގެ ހަގީގަތް ރަނގަޅަށް ބަލާލިއިރު މި ދަބަހުން ފެނުނީީ ބޮމެއް ނޫނެވެ. ދެންމެ ދެންމެ ވިހެއި ކުދި ބުޅާތަކެކެވެ.އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Article Categories:
News

Comments are closed.