Feb 22, 2021
199 Views
Comments Off on ބޮލީވުޑްގެ ތަރި ޒައިރާ އިސްލާމް ދީނަށްޓަކައި ފިލްމީ ދާއިރާ ދޫކޮށްލަން ނިންމައިފި
0 0

ބޮލީވުޑްގެ ތަރި ޒައިރާ އިސްލާމް ދީނަށްޓަކައި ފިލްމީ ދާއިރާ ދޫކޮށްލަން ނިންމައިފި

Written byއިންޑިއާގެ ކަޝްމީރަށް ނިޞްބަތްވާ އުމުރުން އެންމެ 18 އަހަރުގެ ޒައިރާ ބުނީ މީގެ 5 އަހަރުކުރިން އޭނާ ފިލްމީ ދާއިރާ އާއި ގުޅުނީ ދުވަހަކުވެސް އެދާއިރާއިން ނުނުކުންނަން ނިންމައި ކަމަށެވެ. އަދި ފާއިތުވި 5 އަހަރު އޭނާއަށް ވަރަށް ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބިފައިވީ ނަމަވެސް ފިރިހެނުންނާއި ގައިގޯޅިވެ އުޅެންޖެހޭ ކޮންމެ ފަހަރަކު ﷲ ތައާލާގެ މަތިން ހަނދާންވާ ކަމަށާއި ﷲ ތައާލާ އާއި ދުރަށް ދެވޭކަމުގެ އިޙްޞާޞްތައް އޭނާއަށް ކުރެވޭ ކަމަށެވެ. އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Article Categories:
Entertainment

Comments are closed.