Feb 22, 2021
383 Views
Comments Off on ކާފަދަރިންވެސް ގޮވައިގެން ނަރަކައަށްދާން މަސައްކަތްކުރާ ކާފައެއްގެ ވާހަކަ!
0 0

ކާފަދަރިންވެސް ގޮވައިގެން ނަރަކައަށްދާން މަސައްކަތްކުރާ ކާފައެއްގެ ވާހަކަ!

Written by“އަހަރެންގެ މަންމަ ދިރިއުޅެނީ ގޭގެ ވަކިފްލެޓެއްގައެވެ. މުނިމާމައަށް ޒިޔާރަތްކުރުމަށްފަހު ދަރިން އައިސް ސުވާލުކުރެއެވެ. ކާފާއެވެ! މުނިމާމަ އަބަދު އިންނަނީ އެއްޗެއް ކިޔަވާށެވެ! މުނިމާމަ އެކިޔަވާ އެއްޗެއް މުނިމާމައަށް ނުވެސް އެނގެއެވެ! އެހެންވީއިރު އެއީ މާމަ ކީއްކުރަންކުރާ ކަމެއް ހެއްޔެވެ؟ އަހަރެން ބުނަމެވެ! ދަރިން އެކަމާ އަޅައިނުލާށެވެ! އެއީ މާމަކުރާނެ ކަމެއް ނެތިގެން ފޫހިފިލުވަން ކުރާ ކަމެކެވެ.!”އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Article Categories:
Religion

Comments are closed.