Feb 22, 2021
156 Views
Comments Off on ކޮވިޑްގެ ޙާލަތު އިތުރަށް ގޯސްވަމުންދާތީ މިސްކިތްތަކަށްދާ މީހުންގެ ސަމާލުކަން އިތުރުކުރުން މުހިންމު!: އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ
0 0

ކޮވިޑްގެ ޙާލަތު އިތުރަށް ގޯސްވަމުންދާތީ މިސްކިތްތަކަށްދާ މީހުންގެ ސަމާލުކަން އިތުރުކުރުން މުހިންމު!: އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ

Written byރާއްޖޭގެ ގިނަ ސަރަހައްދުތަކެއްގައި މިހާރު ފެތުރެމުންދާތީ މިސްކިތްތަކަށް ނަމާދަށް ދާމީހުންގެ ސަމާލުކަން އިތުރުކުރަންޖެހޭކަން އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ފާހަގަކޮށްފިއެވެ.އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން އެކަން ފާހަގަކޮށްފައި މިވަނީ “ކޮވިޑް ހުއްޓުވާނީ އަހަރެން” ކަމަށް ބުނެ ދައުލަތުގެ މީޑިއާއިންނާއި އެހެންވެސް ބައެއް މީޑިއާތަކުން އިޝްތިހާރުކޮށް މީސްތަކުންނާއި ﷲ ތައާލާއި އޮންނަޖެހޭ ގުޅުމަށް ހުރަސްއަޅަން މަސައްކަތްކޮށް ޝިރުކުގެ ބަސް ފެތުރިނަމަވެސް ކޮވިޑްގެ ޙާލަތު އިތުރަށް ގޯސްވެ މުޅި ޤަުމަށް އެކަމުގެ ނުރައްކާ ފެތުރިފައިވާ ވަގުތެއްގައެވެ.އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Article Categories:
Religion

Comments are closed.