Feb 22, 2021
116 Views
Comments Off on އިންޑިއާ އެއްބަސްވުންތަކުގެ ތަފްސީލް ހާމަކުރަން ގޮވާލައި ކުއްލި މައްސަލައެއް
0 0

އިންޑިއާ އެއްބަސްވުންތަކުގެ ތަފްސީލް ހާމަކުރަން ގޮވާލައި ކުއްލި މައްސަލައެއް

Written byއިންޑިއާ އިން ނަގާފައިވާ ލޯނުތަކުގެ ތަފްސީލާއި، އުތުރުތިލަފަޅުގައި ކޯސްޓްގާޑުގެ ޑޮކްޔާޑާއި ބަނދަރު ތަރައްގީކުރަން އިންޑިއާ އާއެކު ރާއްޖެއިން ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ ތަފްސީލު ހާމަކުރަން ގޮވާލައި ކުއްލި މައްސަލައެއް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.އެ މައްސަލަ ހުށަހެޅުއްވީ ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހްމަދު ޝިޔާމް އެވެ.އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Article Categories:
News

Comments are closed.