Feb 22, 2021
101 Views
Comments Off on އިންޓަޕޯލް ރެޑް ނޯޓިސް ނެރެފައިވާ ސީލައިފްގެ ވެރިޔާ ހައްޔަރުކޮށްފި
0 0

އިންޓަޕޯލް ރެޑް ނޯޓިސް ނެރެފައިވާ ސީލައިފްގެ ވެރިޔާ ހައްޔަރުކޮށްފި

Written byހުޅުމާލޭގައި އެޕާޓްމަންޓްތަކެއް ހަދައި ވިއްކާނެ ކަމަށް ބުނެ 200 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުންގެ އަތުން ފައިސާ ނެގި، ސީލައިފް ގްލޯބަލްގެ އެމްޑީ މުހައްމަދު އަހުމަދު މޫސާ، އައްމަޓީ ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.އިންޓަޕޯލް ރެޑް ނޯޓިސް ވެސް ނެރެފައިވާ އައްމަޓީ ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ ލަންކާގަ އެވެ.އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Article Categories:
News

Comments are closed.