Feb 22, 2021
111 Views
Comments Off on އިބިލީސް އެމީހެއްގެ ކަންފަތަށް ކުޑަގިފިލިކޮށްފައިތިބޭ މީހުން ހާދަ ގިނަވެއްޖެއެވެ!
0 0

އިބިލީސް އެމީހެއްގެ ކަންފަތަށް ކުޑަގިފިލިކޮށްފައިތިބޭ މީހުން ހާދަ ގިނަވެއްޖެއެވެ!

Written byއާބާދީއަށް ބަލައިފިނަމަ ކޮންމެ 100 އަކުން 99 މީހުންނަކީ އެބައެއްގެ ދެކަންފަތަށް އިބިލީސް ކުޑަގިފިލިކޮށްފައިވާ (ހީސްލާފައިވާ) މީހުން ކަމަށް ބުނެވިދާނެއެވެ. އެކަން އެނގެނީ ފަތިސްނަމާދުކުރާ މީހުންގެ އަދަދަށާއި މި ޙަދީޘްފުޅަށް ބެލުމުންނެވެ. ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަގެ އަރިހުގައި، އިރު އަރަންދެން ނިދާފައި އޮތް މީހެއްގެ ވާހަކަ ދެންނެވުމުން ޙަދީޘް ކުރެއްވިއެވެ. އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Article Categories:
Religion

Comments are closed.