Feb 22, 2021
136 Views
Comments Off on “އެހެނަސް” ގެ މަޤްސަދު، ޓީމުގެ ދުލުން! ގަނާ ކުރުމާއި ދެކޮޅަށް އަޑުއުފުލާ, ގަނާ ކުރުން ހުއްޓާލަމާ!
0 0

“އެހެނަސް” ގެ މަޤްސަދު، ޓީމުގެ ދުލުން! ގަނާ ކުރުމާއި ދެކޮޅަށް އަޑުއުފުލާ, ގަނާ ކުރުން ހުއްޓާލަމާ!

Written by ކުޅަދާނަ އެކްޓަރ/ޑައިރެކްޓަރ ރަވީ ފާރޫޤް ގެ މޮޅު ޑައިރެކްޝަންގެ ދަށުން، އައިޝަތު ރިޝްމީ ޕްރޮޑަކްޝަން މެނޭޖަރެއްގެ ގޮތުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ މިވެބް ސީރީޒަކީ، އެންމެ ފުރަތަމަ މީގެ ޓީޒަރ ލޯންޗްކުރި ދުވަހުން ފެށިގެން ވެސް، މިސީރީޒް ބަލާލުމަށް ގިނަ ބަޔަކު ކެތްތެރިވަމުން އަންނަ ވެބްސީރީޒެކެވެ. ޓީޒަރ ލޯންޗްކޮށް، ޓްރެއިލަރ ލޯންޗް ކުރި ހިސާބުން ބެލުންތެރިންގެ ޝައުޤުވެރިކަން ވަނީ އިންތިހާއަށް އިތުރުވެފައެވެ. އެންމެން ވެސް ކުރަމުންދިޔަ އެއް ސުވާލަކީ ސީރީޒް ފެންނާނީ ކޮން އިރަކުންތޯއެވެ.އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Article Categories:
Entertainment

Comments are closed.