Feb 22, 2021
103 Views
Comments Off on ވެންޓިލޭޓަރު މައްސަލައިގައި އިތުރު މައުލޫމާތުތަކެއް ލިބިއްޖެ: ޕީޖީ
0 0

ވެންޓިލޭޓަރު މައްސަލައިގައި އިތުރު މައުލޫމާތުތަކެއް ލިބިއްޖެ: ޕީޖީ

Written byވެންޓިލޭޓަރުގެ ހިޔާނާތާ ގުޅޭ މައްސަލައިގައި އިތުރު ގިނަ މައުލޫމާތުތަކެއް ލިބިފައިވާ ކަމަށް ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލް ހުސައިން ޝަމީމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.ވެންޓިލޭޓަރު މައްސަލައިގައި ދައުވާ ނުކުރަން ނިންމައި ޕީޖީގެ ފަރާތުން ކޮމިޝަނަށް ފޮނުވި ކަންކަމުގައި އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން ދެކޭގޮތް މިހާރު ވަނީ ޕީޖީ އޮފީހާ ހިއްސާކޮށްފަ އެވެ.އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Article Categories:
News

Comments are closed.