Feb 22, 2021
109 Views
Comments Off on ވޯޓާސް ލިސްޓަށް 1700 އަށްވުރެ ގިނަ ޝަކުވާ ހުށަހަޅައިފި
0 0

ވޯޓާސް ލިސްޓަށް 1700 އަށްވުރެ ގިނަ ޝަކުވާ ހުށަހަޅައިފި

Written byލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިހާބުގެ ވޯޓާސް ލިސްޓަށް ޝަކުވާ ހުށަހަޅަން ހުޅުވާލި ފުރުސަތުގައި 1700 އަށްވުރެ ގިނަ ޝަކުވާ ހުށަހަޅާއިފި އެވެ.ވޯޓާސްލިޓު އާންމު ކުރުމަށް ފަހު ޝާކުވާ ހުށަހަޅަން ފުރުސަތު ހުޅުވާލީ ރަށްވެހިވެފައިވާ ރަށް ބަދަލުވެފައިވާ ފަރާތްތަކަށާއި މިހާރު ދުނިޔޭގައި ނެތް ފަރާތްތަކުގެ ނަން ލިސްޓުގައި ހިމެނޭ ނަމަ އެ ނަންތައް އުނިކުރަން ހުށަހެޅުން ފަދަ ފުރުސަތެވެ.އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Article Categories:
News

Comments are closed.