Feb 22, 2021
189 Views
Comments Off on މަތީ ތައުލީމުގެ ލޯނު ދޫކުރާނީ ކޮންމެ ރަށަކަށް ވަކިވަރެއް: ރައީސް
0 0

މަތީ ތައުލީމުގެ ލޯނު ދޫކުރާނީ ކޮންމެ ރަށަކަށް ވަކިވަރެއް: ރައީސް

Written byމަތީ ތައުލީމަށް ދޫކުރާ ލޯނު ދޫކުރާއިރު މިފަހަރު ކޮންމެ ރަށަކަށް ވަކިވަރެއް ކަނޑައަޅަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.ކައުންސިލަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ބައެއް ރަށްރަށުގެ ކެންޑިޑޭޓުންނާއެކު މިރޭ އެމްޑީޕީ އޮފީހުގައި ވާޗުއަލްކޮށް ބޭއްވި ކެމްޕެއިން ބައްދަލުވުމުގައި ގއ އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ ކެންޑިޑޭޓް ވަނީ ސުޓޫޑެންޓް ލޯނުގައި ބައެއް ރަށްރަށުގެ ކުދިން ލައްވާ ނުލާތީ އެކަމުގެ ޝަކުވާ އަންނަ ކަމަށް ބުނެފަ އެވެ. އެކަމާ ގުޅިގެން ރައީސް ވިދާޅުވީ މިހާރު އޮންނާނީ ވަކި ރަށަކަށް ވަކިވަރެއް ކަނޑައަޅަން ނިންމާފައި ކަމަށެވެ.އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Article Categories:
News

Comments are closed.