Feb 22, 2021
87 Views
Comments Off on ދަތިޙާލުގަވެސް ދަރަނި އަދާކުރާމީހުންނަށް ﷲ ގެ ރަޙްމަތް އިތުރުވެގެންދާނެ! އިން ޝާ ﷲ
0 0

ދަތިޙާލުގަވެސް ދަރަނި އަދާކުރާމީހުންނަށް ﷲ ގެ ރަޙްމަތް އިތުރުވެގެންދާނެ! އިން ޝާ ﷲ

Written byމިރޭގެ ފިލާވަޅު މިފަށަނީ ކުރުކުރު ވާހަކައަކުންނެވެ. މީހަކު ދިއައީ އޭނާގެ ދަރިފުޅުގެ ކައިވެންޏަށް ތައްޔާރުވަމުންނެވެ. ބޭނުންވާ ވަރަށް ވަރަށް ފައިސާ ނެތުމުން ބައެއް މީހުން އަތުން ދަރަންޏަށްވެސް ފައިސާ ނަގަމުންނެވެ. އެވަރުންވެސް ފައިސާ ހަމަނުވެގެން ކައިވެނި ނުކުރެވިގެން އުޅެނިކޮށް ދަރަންޏަށް ދިން މީހަކު އެދުނީ އޭނާދިން ފައިސާ އަނބުރައި ދިނުމަށެވެ. އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Article Categories:
Religion

Comments are closed.