Feb 22, 2021
192 Views
Comments Off on ދެމަފިރިންގެ މެދުގަ ލޯބި އާލާކޮށް ދިރުވުމަށާ ޢާއިލީ ދިރިއުޅުމާ ގެދޮރުގެ ބަރަކާތް އިތުރުކުރަންވެސް ކުރަންއޮތް ޢަމަލު-
0 0

ދެމަފިރިންގެ މެދުގަ ލޯބި އާލާކޮށް ދިރުވުމަށާ ޢާއިލީ ދިރިއުޅުމާ ގެދޮރުގެ ބަރަކާތް އިތުރުކުރަންވެސް ކުރަންއޮތް ޢަމަލު-

Written byﷲ ތަޢާލާ އެކަމެއްކުރަން އަމުރު ކުރެއްވެވި ކޮންމެ ކަމެއް ކުރަން އަންގަވާފައިވަނީ މީސްތަކުންނަށް ރަޙްމަތެއް ކަމުގައެވެ. އެކަމަކުން މީސްތަކުންނަށް ރަޙްމަތަޢާއި ބަރަކާތްލެއްވެވުމަށެވެ. މީސްތަކުންގެ ފައިދާއަށެވެ. ﷲ ތަޢާލާއީ ހުރިހާ ކަމަކުން ފުދިވޮޑިގެންވާ ރަސްކަލާނގެއެވެ. އެއްވެސް މަޚްލޫޤެއްގެ ކިިބައިން ކިތަންމެ ކުޑަކަމަކަށްނަމަވެސް އެކަލާނގެ ބޭނުންފުޅުވެވޮޑިގެނެއް ނުވެއެވެ. އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Article Categories:
Religion

Comments are closed.