Feb 22, 2021
172 Views
Comments Off on ތައުބާވާ މީހުންގެ ތެރެެއިން ﷲ ތަޢާލާގެ ލޯބިވެވޮޑިގަތުން ލިބޭނެ މީހުން-: ބިލާލް އައްސަދު
0 0

ތައުބާވާ މީހުންގެ ތެރެެއިން ﷲ ތަޢާލާގެ ލޯބިވެވޮޑިގަތުން ލިބޭނެ މީހުން-: ބިލާލް އައްސަދު

Written byތައުބާވާ މީހުންގެ ތެރޭގައި 3 ބާވަތެއްގެ މީހުން ހިމެނެއެވެ. ފުރަތަމަ ބައަކީ ތައުބާވުމަށްފަހު ކުރެވުނު ކުށް އަލުން އެއްގޮތަކަށްވެސް ތަކުރާރުނުކުރާ މީހުންނެވެ. ދެވަނަ ބައަކީ އަލުން ތަކުރާރުނުކުރަން މަސައްކަތްކުރަމުންދަނިކޮށްވެސް ކުށް ތަކުރާރުކުރެވޭ މީހުންނެވެ. ތަކުރާރުކުރެވުމާއިއެކު އަލުން އެމީހުން ތައުބާވެއެވެ. ކުރެވުނު ކުށާއިމެދު ހިތާމަކޮށް ފާފަފުއްސަވައި ދެއްވެވުން އެދި އާދޭސްދަންނަވައެވެ.މިދެބާވަތުގެ މީހުންދެކެވެސް ﷲ ތަޢާލާ ލޯބިވެވޮޑިގެންވެއެވެ.އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Article Categories:
Religion

Comments are closed.