Feb 22, 2021
141 Views
Comments Off on ޑިމާންޑު ދަށްވެ ކެތޭ ޕެސިފިކް އަށް ގެއްލުން
0 0

ޑިމާންޑު ދަށްވެ ކެތޭ ޕެސިފިކް އަށް ގެއްލުން

Written byހޮންގްކޮކްންގެ ފްލެގް ކެރިއާ، ކެތޭ ފެސިފިކްގެ ކޮންމެ 10 ސީޓަކުން ނުވަ ސީޓު ހުސް ކަމަށާއި ދަތުރު ތަކަށް ޑިމާންޑު ނެތް ކަމަށް ބުނެފި އެވެ.ކެތޭ ޕެސިފިކް އިން ބުނީ މިދިޔަ ޖެނުއަރީ މަހު އެވްރެޖުކޮށް އެ އެއާލައިނުން ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް 981 ފަސިންޖަރުން އުފުލި ކަމަށެވެ. މިއީ ކޮންމެ 10 ސީޓަކުން ނުވަ ސީޓު ހުސްކޮށް ކުރަން ޖެހުނު ދަތުރުތަކެއް ކަމަށާއި މިދިޔަ ހަތް މަހުގެ ތެރޭގައިވެސް ދަތުރުތަކަށް އެންމެ ޑިމާންޑު ދަށް ދުވަސްވަރު ކަމަށް އެ އެއާލައިނުން ބުނެފައިވެއެވެ.އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Article Categories:
News

Comments are closed.