Feb 22, 2021
116 Views
Comments Off on 18،199 މީހަކަށް އިންކަމް ސަޕޯޓު ދީފި
0 0

18،199 މީހަކަށް އިންކަމް ސަޕޯޓު ދީފި

Written byކޮވިޑް19ގެ ސަބަބުން ވަޒީފާ އަށް އަސަރުކުރި މީހުންނަށާއި އާމްދަނީ އަށް އަސަރު ކުރި މީހުންނަށް ދޭ އިންކަމް ސަޕޯޓް އެލަވެންސްގެ ގޮތުގައި 284.1 މިލިއަން ރުފިޔާ ދޫކޮށްފިއެވެ.ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ އިން އާންމުކޮށްފައިވާ ހިސާބުތަކަށް ބަލާއިރު މި މަހުގެ 11 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް 18،199 މީހަކަށް އިންކަމް ސަޕޯޓު އެލަވެންސް ދޫކޮށްފައިވެއެވެ.އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Article Categories:
News

Comments are closed.