Feb 23, 2021
194 Views
Comments Off on ކައިވެނިކުރުމަށްފަހުވެސް ދެމަފިރިންނަށް ޙަރާމް ކަންތައްތަކާ ހުއްދަ ނޫން ކަންކަން!
0 0

ކައިވެނިކުރުމަށްފަހުވެސް ދެމަފިރިންނަށް ޙަރާމް ކަންތައްތަކާ ހުއްދަ ނޫން ކަންކަން!

Written byކައިވެނިކުރުމަށްފަހުގައިވެސް ދެމަފިރިންނަށް ޙަރާމްވެގެންވާ ބައެއްކަންކަން އެބަހުއްޓެވެ. އެގޮތުން އެންމެ ފުރަތަމަ ދެކަމަކީ ލިވާތުކުރުމާއި ހައިޟުގ ދުވަސްތަކުގައި (ހިނައި ޠޯހިރު ނުވެ) ޖިމާޢުވުމެވެ. ޖިމާޢު ނުވެ ދެމަފިރިން ލޯބިކުރުން ހުއްދައެވެ. އަނބިމީހާގެ ޞިއްހަތު ތަންދޭނަމައެވެ. ތިންވަނަ ކަމަކީ ދެމަފިރިން އެއްދާންކުރާއިރު އަނިޔާވެރި އެއްވެސް އަމަލެއް ނުކުރުމެވެ. ފިރިމީހާއަށް ވެސް އަދި އަނބިމީހާއަށްވެސް އަނިޔާއެއް ގެއްލުމެއް ލިބިދާނެ އެއްވެސް ކަމެއް ކުރުން ހުއްދައެއް ނޫނެވެ. އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Article Categories:
Religion

Comments are closed.