Feb 23, 2021
175 Views
Comments Off on އަންހެނުންވެސް ﷲ އަށްޓަކާ މިސްކިތް ސާފުކުރުން- ސުވަރުގެ ދެއްވަވާނެ މަތިވެރި ޢަމަލެއް: އިން ޝާ ﷲ
0 0

އަންހެނުންވެސް ﷲ އަށްޓަކާ މިސްކިތް ސާފުކުރުން- ސުވަރުގެ ދެއްވަވާނެ މަތިވެރި ޢަމަލެއް: އިން ޝާ ﷲ

Written byރަސޫލް ގެ މިސްކިތްކޮޅު ބަލަހައްޓަން އުޅުނު ކަޅު އަންހެނާގެ ވާހަކައަކީ ހުރިހާ މުސްލިމުންހެން ދަންނަ ވާހަކައަކަށްވެދާނެއެވެ. ނަމަވެސް ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުން ބައެއް ކަންކަން ހުރުމުން ފާހަގަކޮށްލާނަމެވެ. އޭނާއަކީ ކަޅު (ބަބުރު) އަންހެނެކެވެ. އޭނާކޮށްއުޅުނު މަސައްކަތަކީ ރަސޫލް ﷺ ގެ މިސްކިތްކޮޅުން ކުނި ނަގައި ސާފުކުރުމެވެ. އޭނާ މަރުވީ ރޭގަނޑުގެ ދަންވަރުގެ ވަގުތެއްގައެވެ. އޭނާއަކީ ވަރަށް އާދައިގެ އަނހެނަކަށްވުމުން އޭނާ މަރުވުމުން ޞަޙާބީން އޭނާ ވަޅުލީ ރަސޫލް (ﷺ) އަށް ނުދަންނަވައެވެ. އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Article Categories:
Religion

Comments are closed.