Feb 23, 2021
166 Views
Comments Off on އަވަހަށް ސަލާމަތްކަން ހޯދާ!: މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުން ނުކޮށް މަސްތުވެވެމުންގޮސް ތިއަވެއްޓެވެނީ ނަރަކައަށް!: މުފްތީ މެންކް
0 0

އަވަހަށް ސަލާމަތްކަން ހޯދާ!: މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުން ނުކޮށް މަސްތުވެވެމުންގޮސް ތިއަވެއްޓެވެނީ ނަރަކައަށް!: މުފްތީ މެންކް

Written byމިހާރުގެ ޢާންމު ޙާލަތަށް ބަލައިފިނަމަ ކޮންމެވެސް ބާވަތެއްގެ ގޭމެއް ފޯނުން ނުވަތަ އެނޫންވެސް ގޮތަކުން ނުކުޅެނީ މަދު މީހެކެވެ. އެއްބައަކު ނަމާދުވަގުތު ޖެހި ފާއިތުވެގެންދާއިރުވެސް ގޭމްކުޅުމުގައެވެ. އަނެއްބައަކު ގޭތެރޭގެ މަސައްކަތް ނުކޮށް ގޭމްކުޅުމުގައެވެ. އަނެއްބައަކު ވަޒީފާއަށް ނުކުމެ ގޭމްކުޅެނީއެވެ. ގޭމްކުޅުން މިހައިވަރަށް ޢާންމުވެގެން މިދިއައީ ކީއްވެގެންކަން ވިސްނޭ ހެއްޔެވެ؟  އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Article Categories:
Religion

Comments are closed.