Feb 23, 2021
445 Views
Comments Off on އިސްލާމެއްގެ ގޮތުގައި އުފަންވިނަމަވެސް އިސްލާމް ދީނުން މައިންބަފައިން ބޭރުކުރުމުން އަލުން އިސްލާމްވި ޒުވާނެއްގެ ބަސްކޮޅެއް
0 0

އިސްލާމެއްގެ ގޮތުގައި އުފަންވިނަމަވެސް އިސްލާމް ދީނުން މައިންބަފައިން ބޭރުކުރުމުން އަލުން އިސްލާމްވި ޒުވާނެއްގެ ބަސްކޮޅެއް

Written by

[bsa_pro_ad_space id=2]

“އަހަރެން ނިޞްބަތްވަނީ އެމެރިކާގެ ސައުތު ކެރޮލީނާއަށެވެ. އަހަރެން ދުނިޔެއަށް އުފަންވީ މުސްލިމެއްގެ ގޮތުގައެވެ. ނަމަވެސް އުމުރުން އެންމެ 4 އަހަރުގަ އަހަރެންގެ މައިންބަފައިން އަހަރެންނަކީ ކްރިސްޓިއަނަކަށް ހެދިއެވެ. ނަމަވެސް މީގެ 1 އަހަރުކުރިން އަހަރެން މިހުރީ މާތް ﷲ ގެ ދީނަށް (އިސްލާމް ދީނަށް) އެނބުރި އައިހެވެ. އަހަރެން އެނބުރި އިސްލާމް ދީނަށް އެނބުރިއައީ ﷲ ތަޢާލާގެ ދީން ފިޔަވައި އެހެން އެއްވެސް ދީނަކުން މީހަކަށް ކުރާނެ އެއްވެސް ފައިދާއެއް ނެތްކަން ޔަޤީންކުރެވޭތީއެވެ. ﷲ އީ ރަޙްމާންވަންތަ ރަޙީމްވަންތަ ރަސްކަލާނގެއެވެ.” 

[bsa_pro_ad_space id=1]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Article Categories:
Religion

Comments are closed.