Feb 23, 2021
141 Views
Comments Off on އެކަންކަމުގަ ހިފަހައްޓައިފިނަމަ އެއްވެސް މީހަކަށް ތިބާގެ ދިރިއުޅުމަށް އަތްނުބޭނޭނެ 3 ކަންތައް!
0 0

އެކަންކަމުގަ ހިފަހައްޓައިފިނަމަ އެއްވެސް މީހަކަށް ތިބާގެ ދިރިއުޅުމަށް އަތްނުބޭނޭނެ 3 ކަންތައް!

Written by

[bsa_pro_ad_space id=2]

ދިރިއުޅުމުގައި ބައްދަލުވާ ކޮންމެ މީހެއްގެ ކިބައިން ހިތްހަމަޖެހުމާއި އުފާވެރިކަން އަދި އެހީތެރިކަން ލިބޭނެ ކަމަށް ނުދެކޭށެވެ! އެކަންކަން އެކިމީހުންގެ ކިބައިގައި ހުންނާނީ އެކިވަރަށެވެ. އެކުވެރިއެއްގެ ކިބައިން ހިތްހަމަނުޖެހޭ ކަމެއް މެދުވެރިވިނަމަވެސް އޭނާއަށް ދެރަބަހެއް ނުބުނާށެވެ! އިތުރަށް ސަމާލުކަންދޭށެވެ! 

[bsa_pro_ad_space id=1]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Article Categories:
Religion

Comments are closed.