Feb 23, 2021
160 Views
Comments Off on މައިމީހާގެ ފައިތިލަދަށުން ސުވަރުގެ ހޯދަން އަނބިމީހާއަށް އަނިޔާވެރިވެ ހިތުގަ ޖައްސާ ރޮއްވުމެއް ނެތް!: މުފްތީ މެންކް
0 0

މައިމީހާގެ ފައިތިލަދަށުން ސުވަރުގެ ހޯދަން އަނބިމީހާއަށް އަނިޔާވެރިވެ ހިތުގަ ޖައްސާ ރޮއްވުމެއް ނެތް!: މުފްތީ މެންކް

Written byސުވަރުގެވަނީ މައިމީހާގެ ފައިތިލަދަށުގައިކަމަށް ބުނާ ބުނުމަކީ އަނބިމީހާ ދީނީ ގޮތުން ބްލެކްމޭލްކުރުން ކަމަށް ހަދައިގެން ނުވާނެއެވެ! މައިމީހާދެކެ ވާންޖެހޭ ލޯތްބަކީ ވަރަށް ތަފާތު ލޯތްބެކެވެ! މައިމީހާގެ ފައިތިލަދަށުން ސުވަރުގެ ހޯދަން މައިމީހާއަށް ހެޔޮކޮށް ހިތާށެވެ! އެހީތެރިވެދޭށެވެ! އޯގާތެރިވާށެވެ! ނަމަވެސް އެކަންކަން ކުރަން އަނބިމީހާ އާއިމެދު ގޯސްކޮށް ކަންކަންކޮށް ހިތުގައި ޖައްސައިގެން ނުވާނެއެވެ! އަނބިމީހާގެ ލޮލުން ކަރުއަޅަންޖައްސައި ކަރުނަ ނުހިކޭނެ ގޮތަށް ރޮއްވައިގެން ނުވާނެއެވެ! އެއިރުން އެވެވެނީ އަނިޔާވެރިއެވެ. އަނބިންނަށް އަނިޔާވެރިވުމަކީ ފިރިންނަށް ކުރެވޭނެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ފާފައެވެ. އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Article Categories:
Religion

Comments are closed.