Feb 23, 2021
185 Views
Comments Off on ދަރިންނަށް ޚަރަދު ނުކޮށް ދުނިޔޭގެ ކޯޓުތަކަށް ފިލައިގެން އުޅޭ ބައްޕައިން ޤިޔާމަތްދުވަހު ﷲ ގެ ދަރުބާރަށްވެސް ފިލާނީތަ؟
0 0

ދަރިންނަށް ޚަރަދު ނުކޮށް ދުނިޔޭގެ ކޯޓުތަކަށް ފިލައިގެން އުޅޭ ބައްޕައިން ޤިޔާމަތްދުވަހު ﷲ ގެ ދަރުބާރަށްވެސް ފިލާނީތަ؟

Written by

[bsa_pro_ad_space id=2]

ދަރިންނަކީ މައިންބަފައިންނާއި ހަވާލުކުރެވޭ ﷲ ތަޢަލާގެ ހައްޤެއްކަމާއި ދަރިން ލިބިމުން ވާޖިބުވެގެންވަނީ ﷲ ތަޢާލާ އެންގެވި ގޮތުގައި ތަރުބިއްޔަތުކުރުންކަމާއި އަދި އެ އަމާނާތަށް ޚިޔާނާތްތެރިވެއްޖެނަމަ ސަލާމަތެއް ނުވެވޭނެކަމާއި ﷲ ތަޢަލާގެ ޙަޟްރަތުގައި ޖެހޭނީ ޖަވާބުދާރީވާންކަން ނުއެނގެނީ ކޮންބައްޕައަކަށް ނުވަތަ މަންމައަކަށް ހެއްޔެވެ؟ ޚަރަދުކުރަން ފިލާ ބައްޕައިންނޭވެ! ތިބާ ދަރިންނަށް ޚަރަދުކުރަނީ ތިބާގެ އަމިއްލަ ފައިސާ ކަމަށް ހީނުކުރާށެވެ. ދަރިންނާއިއެކު ދަރިންގެ ރިޒްޤް ވެސް ﷲ ތަޢާލާ ޙަވާލުކުރައްވަވައެވެ. ދަރިންނަށް ޚަރަދު ކުރަން ތިބާއާއި ﷲ ތަޢާލާ ޙަވާލު ކުރައްވަވާ ފައިސާ ރަނގަޅު ގޮތުގައި ދަރިންނަށް ހޭދަ ނުކޮށް ތިބާ ބޭނުންވާހައި ކަމަކަށް ހޭދަކުރުމަކީ ވެސް ޖަވާބުދާރީވާން ޖެހޭނެ ކަމެކެވެ. 

[bsa_pro_ad_space id=1]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Article Categories:
Religion

Comments are closed.