Feb 23, 2021
159 Views
Comments Off on ގޭގަ ތިބެގެން އަންހެނުންވެސް ދުޢާކުރާށެވެ!- “ބަންގިއާއި ޤަމަތާ ދެމެދު ކުރެވޭ ދުޢާ އިޖާބަ ނުކުރެއްވި ނުދެއެވެ.”- ޝައިޚް މުޙައްމަދު ޝާފިޢު
0 0

ގޭގަ ތިބެގެން އަންހެނުންވެސް ދުޢާކުރާށެވެ!- “ބަންގިއާއި ޤަމަތާ ދެމެދު ކުރެވޭ ދުޢާ އިޖާބަ ނުކުރެއްވި ނުދެއެވެ.”- ޝައިޚް މުޙައްމަދު ޝާފިޢު

Written by

[bsa_pro_ad_space id=2]

ސުވާލު: އަންހެނުންނަށް ސުންނަތްވެގެންވަނީ ގޭގައި ނަމާދުކުރުން ކަމުގައިވާއިރު، އަދި ބަންގި ގޮވުމާއި ޤަމަތްދިނުމަކީވެސް އަންހެނުންނަށް ސުންނަތްކަމެއް ކަމުގައި ނުވާއިރު، ޙަދީޘްގައި އައިސްފައިވާ ދުޢާ އިޖާބަ ވާ ވަޤުތު ބަންގިއާއި ޤަމަތާދެމެދު ދުޢާކުރުން، އަންހެނުން ޙާޞިލްކުރާނީ ކިހިނެއްތޯއެވެ؟ޖަވާބު: ބަންގިއާއި ދެމެދުގެ ވަޤުތަކީ ދުޢާ އިޖާބަކުރައްވާ ވަޤުތެކެވެ. ނަބިއްޔާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ ޙަދީޘް ކުރައްވާފައިވެއެވެ. (الدُّعَاءُ لَا يُرَدُّ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ) [رواه الترمذي في سننه وصححه الألباني] 

[bsa_pro_ad_space id=1]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Article Categories:
Religion

Comments are closed.