Feb 24, 2021
250 Views
Comments Off on ނުކުޅެދުންތެރިކަންބޮޑު މިކުޑަކުއްޖާގެ ވީޑިއޯއިން އަސަރެއް ނުކުރި މީހަކަށް ގާތީ އަސަރުކުރާނެ ވީޑިއޯއެއް ނުފެނުން!
0 0

ނުކުޅެދުންތެރިކަންބޮޑު މިކުޑަކުއްޖާގެ ވީޑިއޯއިން އަސަރެއް ނުކުރި މީހަކަށް ގާތީ އަސަރުކުރާނެ ވީޑިއޯއެއް ނުފެނުން!

Written by

[bsa_pro_ad_space id=2]

ޚަބަރުގައިވާ ވީޑިއޯ ބައްލަވައިލައްވާށެވެ! އެ ތުއްތު ކުއްޖާއަކީ ވެސް ހަމަ ﷲ ތަޢާލާ މިދުނިޔެއަށް ފޮނުއްވަވާފައިވާ ކުއްޖެކެވެ. މިފަދަ އެތައް މިލިއަން ކުދިން ދުނިޔޭގައި އެބަ ދިރިއުޅެއެވެ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދެއްވެވި ދަރިފުޅަކީ މިފަދަ އުނިކަމެއް ނެތް ކުޅެދޭ ކުއްޖަކުކަމުގައިވުމުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އޮތީ ﷲ ތަޢާލާއަށް ޝުކުރުވެރިވުމެވެ. ޝުކުރުވެރިވުމަކީ ދަރިފުޅަކީ ﷲ ތަޢާލާއަށް ބިރުވެތިވާ ކުއްޖެގެ ގޮތުގައި ގެންގުޅެ ބޮޑުކުރުމެވެ. ﷲ ތަޢާލާގެ މަގުގައި ތަރުބިއްޔަތުކުރުމެވެ؟ 

[bsa_pro_ad_space id=1]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Article Categories:
Religion

Comments are closed.