Feb 24, 2021
261 Views
Comments Off on ކަންބޮޑުނުވާށެވެ! ހިތްދަތިކަމާ މުޞީބާތްތައް ކުރިމަތިވުމަކީ ލިބޭނެ އެންމެ ބޮޑު ނިޢްމަތެވެ!
0 0

ކަންބޮޑުނުވާށެވެ! ހިތްދަތިކަމާ މުޞީބާތްތައް ކުރިމަތިވުމަކީ ލިބޭނެ އެންމެ ބޮޑު ނިޢްމަތެވެ!

Written by

[bsa_pro_ad_space id=2]

އަހަރެމެންނަށް ޤަބޫލުކުރެވިފައި އޮންނަނީ މުޞީބާތާއި ހިތްދަތިކަން ކުރިމަތިވުމަކީ ލިބޭ އެންމެ ބޮޑު ގެއްލުން ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އެކަމުގެ އަޞްލަކީ އެއީ ލިބޭނެ އެންމެ ބޮޑު ފައިދާކަމެވެ. ﷲ ތަޢާލާ އެންމެ ބޮޑު ނިޢްމަތް މިންވަރުކުރައްވަވަނީ މީހާ ކެތްތެރިވުމުންނެވެ. މުޞީބާތާއި ހިތްދަތިކަން ކުރިމަތިނުކުރައްވަވާނަމަ ކެތްތެރިވުމުގެ ފުރުޞަތެއް ނުލިބޭނެއެވެ. ކެތްތެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ނުލިބި ކެތްތެރިކަން ދައްކައިދޭނީ ކިހިނަކުން ހެއްހެވެ؟ އެކަމެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ. 

[bsa_pro_ad_space id=1]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Article Categories:
Religion

Comments are closed.