Feb 24, 2021
236 Views
Comments Off on ކައިވެނިކުރަން ބޭނުންވާ މީހާއަށް މިގޮތަށް މާކްސްދޭނަމަ ކާމިޔާބީ ވަރަށް ބޮޑުވާނެ!: މުފްތީ މެންކް
0 0

ކައިވެނިކުރަން ބޭނުންވާ މީހާއަށް މިގޮތަށް މާކްސްދޭނަމަ ކާމިޔާބީ ވަރަށް ބޮޑުވާނެ!: މުފްތީ މެންކް

Written by

[bsa_pro_ad_space id=2]

ކައިވެނިކުރަން ބޭނުންވެގެން މީހަކު އެކަން ހުށަހަޅައިފިނަމަ އެމީހަކަށް މާކްސްދޭންޖެހޭނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ވިސްނައިގެންނެވެ. އެގޮތުން ފުރަތަމަކަމަކަށް އެމީހާގެ ކިބައިގައި ދީންވެރިކަން، ތަޤްވާވެރިކަންހުރިނަމަ 1 ދޭށެވެ! ދެން ޢާއިލާ، ދިރިއުޅެންކުރާ މަސައްކަތް، ރީތިކަން، ޢިލްމްވެރިކަން ފަދަ ކޮންމެ ކަމަކަށް 0 އެކެއްގެ ކަނާތްފަޅީގައި ޖަހަމުން ގެންދާށެވެ. އެމީހަކީ ރަނގަޅު ގިނަ ސިފަތަކެއްހުރި މީހަކުނަމަ 1 މިލިއަންވެސް ހަމަވެދާނެއެވެ. 

[bsa_pro_ad_space id=1]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Article Categories:
Religion

Comments are closed.