Feb 24, 2021
204 Views
Comments Off on ކައިވެނި އަދި ކުރާ އިތުރު ކައިވެނިތައްވެސް ރޫޅޭ ސަބަބާ އެކަމުގެ ޙައްލު!
0 0

ކައިވެނި އަދި ކުރާ އިތުރު ކައިވެނިތައްވެސް ރޫޅޭ ސަބަބާ އެކަމުގެ ޙައްލު!

Written by

[bsa_pro_ad_space id=2]

އަހަރެމެންގެތެރެއިން ގިނަބައެއްގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ޝަކުވާއަކަށްވެފައި އޮންނަނީ ދެވަނަ 3 ވަނަ ނުވަތަ 4 ވަނަ ކައިވެނިވެސް ފޭލްވުމެވެ. އަބަދުހެން ދުޢާކުރާއިރުވެސް ކައިވެނި ރޫޅުމެވެ. ނުހަނު ލޯބިން ކައިވެނިކުރާ ބައިވެރިޔާއާއިއެކުވެސް ދިރިނުއުޅުވުމެވެ. މިކަން މިހެންވުމަށް މެދުވެރިވަނީ ކޮން ސަބަބެއްކަމަށްބުނަން ނުއެނގުނުނަމަވެސް ބުނެވިދާނެ ވާހަކައެއް އެބައޮތެވެ. ވިސްނައިލުން މުހިންމު ކަމެއް އެބައޮތެވެ! އެއީ ކައިވެނީގެ ކުރިން ތިބާގެ ޢަމަލުތައް ބެހެއްޓިގޮތެވެ! 

[bsa_pro_ad_space id=1]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Article Categories:
Religion

Comments are closed.