Feb 24, 2021
150 Views
Comments Off on މަރުވި މީހާގެ ހަށިގަނޑާއި ކަނޑުމަތިން ސަލާމަތްކުރި މީހާ ލަންކާއަށް ފޮނުވާލަން މަސައްކަތްކުރަނީ
0 0

މަރުވި މީހާގެ ހަށިގަނޑާއި ކަނޑުމަތިން ސަލާމަތްކުރި މީހާ ލަންކާއަށް ފޮނުވާލަން މަސައްކަތްކުރަނީ

Written by

[bsa_pro_ad_space id=2]

ވ. ފޮއްތެޔޮ ބޮޑުފުށީގައި މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނުނު މީހާގެ ހަށިގަނޑާއި އެ އަތޮޅު އަންބާރާ ބޭރުން ޑިންގީއެއްގައި ފެނުނު މީހާ ސްރީ ލަންކާއަށް ފޮނުވާލަން މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ފުލުހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

ފުލުހުންގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވީ އެކަން ހަމަޖައްސަން ސްރީ ލަންކާގެ ހައި ކޮމިޝަނާ އެކު މަޝްވަރާކުރަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އޭގެ އިތުރު ތަފްސީލެއް ނުދެއްވަ އެވެ.
ފަޅުރަށުގައި މަރުވެފައި އޮތް މީހާ ފެނުނީ އެ ރަށަށް ދަނޑި ކަނޑަން ގޮސް އުޅުނު ބަޔަކަށެވެ. ހަށިގަނޑު އޮތީ ރަށު ތެރޭގައި ކަމަށް ވާތީ، އެއީ އޮޔާ ލެއްގި ގަބުރެއް ކަމަކަށް ނުބެލެވެ އެވެ.

Maruvefai ova fenunee Dinghy gai dhathuru kuri Lanka meeheh
The most trusted news source in the Maldives

Mihaaru

ފުލުހުން ބުނާ ގޮތުގައި އަނިޔާއެއްކޮށްފައި ހުރުން ކަހަލަ ޝައްކުކުރެވޭ އެއްވެސް ނިޝާނެއް އެ މީހާގެ ހަށިގަނޑުން ފެންނާކަށް ނެތެވެ. އެކަމަކު އެ މަރު ތަހުގީގުކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފަައިވެ އެވެ.
ޑިންގީގައި އިން ހާލު ދެރަ މީހާ ވެސް ފެނުނީ ހަމަ އެ ދުވަހު އެވެ. ފަހުން އެނގުނު ގޮތުގައި މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނުނީ އެ ޑިންގީގައި ދަތުރުކުރި މީހެކެވެ. ނަމަވެސް ޑިންގީގައި އިންދައި ފެނުނު މީހާގެ ހާލު ދެރަކަމުން އޭރު އޭނާއާ ފުލުހުން ސުވާލުކޮށްފައެއް ނުވެ އެވެ. އަދި އޭގެ ފަހުން އެކަމާ ބެހޭ ގޮތުން އޭނާގެ ބަޔާނެއް ނެގި ކަމަކަށް ވެސް ފުލުހުން އަދި ނުބުނެ އެވެ.
އެމްއެންޑީއެފުން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި އެ ދެ މީހުން ރާއްޖެއާ ހަމައަށް އައީ މިދިއަ މަހު 30 ގައި ކަނޑަށް ނުކުމެ އުޅެނިކޮށް ބެހިގެންނެވެ.

[bsa_pro_ad_space id=1]

Source link

Article Categories:
News

Comments are closed.