Feb 24, 2021
193 Views
Comments Off on މެދުނަމާދަކީ ޢަޞްރު ނަމާދުކަމަށް ބަލައި ނިންމައިނުލާށެވެ!
0 0

މެދުނަމާދަކީ ޢަޞްރު ނަމާދުކަމަށް ބަލައި ނިންމައިނުލާށެވެ!

Written by

[bsa_pro_ad_space id=2]

މެދުނަމާދަކީ ޢަޞްރުނަމާދުކަމަށް ބަލައި ބައެއް މީހުން ހަމައެކަނި ޢަޞްރްނަމާދަށް ސަމާލުކަން އިތުރުކުރެއެވެ. ނަމަވެސް އެކަން އެހައި ފަސޭހައިން އެގޮތަށް ނިންމައިނުލާށެވެ! މިއީ ދަންނަބޭކަލުންގެ މެދުގައިވެސް ޚިޔާލުތަފާތުވުން އޮތްކަމަކަށްވާތީއެވެ! އަހުރެން ބުރަވަނީ ޢައިޝަތުގެފާނުގެ ބަސްފުޅަށެވެ! އެއީ ދެ މެދުނަމާދު އެބަ އޮތް ކަމަށެވެ. 

[bsa_pro_ad_space id=1]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Article Categories:
Religion

Comments are closed.