Feb 24, 2021
138 Views
Comments Off on ފިލްމްބަލާއިރު ފެންނަ ބެލުން ހުއްދަ ނޫން ކޮންމެ މަންޒަރަކަށް ފާފަވެރިވާނެ!: ޝައިޚް ޢާޞިމް ޢަލްޙަކީމް
0 0

ފިލްމްބަލާއިރު ފެންނަ ބެލުން ހުއްދަ ނޫން ކޮންމެ މަންޒަރަކަށް ފާފަވެރިވާނެ!: ޝައިޚް ޢާޞިމް ޢަލްޙަކީމް

Written by

[bsa_pro_ad_space id=2]

ފިލްމްބަލާއިރު ފެންނަ މުސްލިމުން ބެލުން ހުއްދަ ނޫން ކޮންމެ މަންޒަރަކަށްވެސް އެމީހަކު ފާފަވެރިވާނެއެވެ!: ޝައިޚް ޢާޞިމް އަލްޙަކީމްޝައިޚްގެ މިބަސްފުޅަކީ ވަރަށް ބޮޑަށް ވިސްނަންޖެހިފައިވާ ބަސްފުޅެކެވެ. ފިލްމް ބެލުން މުސްލިމުންނަށް ހުއްދައެވެ. ނަމަވެސް ފިލްމުގައި ފެންނަ މުސްލިމުން ބެލުން ހުއްދަ ނޫން މަންޒަރުތައް ބެލުން ހުއްދައެއް ނޫނެވެ. އެއީ ކުރެވޭ ފާފައެކެވެ.

[bsa_pro_ad_space id=1]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Article Categories:
Religion

Comments are closed.