Feb 24, 2021
102 Views
Comments Off on ޕާކިސްތާނުގެ ދިދަ ނެގުމުން ސަލްމާން ޚާން ފުލުހަށް!
0 0

ޕާކިސްތާނުގެ ދިދަ ނެގުމުން ސަލްމާން ޚާން ފުލުހަށް!

Written by

[bsa_pro_ad_space id=2]

ޕާކިސްތާނާއި އިންޑިއާ އާއި ދެމެދު އޮންނަ ޒަމާންވީ ރުޅިވެރިކަމުގެ ސަބަބުން، ޕަންޖާބުގައި އެޤައުމުގެ ދިދަ ނެގުންވީ އިންޑިއާގެ ބައެއް ރައްޔިތުންނަށް ބަލައިގަންނަން އުނދަގޫ ކަމަކަށެވެ. އެހެންކަމުން ޕަންޖާބުގެ ބައެއް ރައްޔިތުންވަނީ ސަލްމާން ޚާން އާއި ދެކޮޅަށް ފުލުހަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައެވެ.

[bsa_pro_ad_space id=1]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Article Categories:
Entertainment

Comments are closed.