Feb 24, 2021
139 Views
Comments Off on ޖަންނަތުލްފިރުދައުސަށް ފުރާ ފްލައިޓަށް އަރަން ބޭނުންތަ؟
0 0

ޖަންނަތުލްފިރުދައުސަށް ފުރާ ފްލައިޓަށް އަރަން ބޭނުންތަ؟

Written by

[bsa_pro_ad_space id=2]

ﷲ ތައާލާ ކަންކަން އިންތިޒާމުކުރައްވަވާފައިވާގޮތުން ޖަންނަތުލްފިރުދައުސް ހޯދަން ކުރަން އޮތް މަސައްކަތުގެ ބޮޑުބައި ކުރެވެން މިއޮތީ ރޭގަނޑުއެވެ. އަދި އެންމެ ފައިދާހުރީވެސް ރޭގަނޑުކުރަންހުރި މަސައްކަތުގައެވެ. ރޭގަނޑުގެ ފުރަތަމަ ބައަކީ އިރު އޮއްސުމުންފެށިގެން ޢިޝާ ނަމާދުކޮށްގެން އަވަހަށް ނިދުމާއި ދެމެދެވެ. އެންމެ ފައިދާބޮޑު ބައި މިފެށެނީ 3 ވަނަ ދަންފަޅިންނެވެ. ގާތްގަނޑަކަށް 2 ޖަހައިލުމުންނެވެ. 2 ޖެހުމުން ފެށިގެން އިރުއެރުމާއިދެމެދެވެ. އެހެން އިބާރާތަކުންނަމަ ދަންވަރު 2 ޖެހީންސުރެ އިރުއަރައި 6، 6.30 ވަންދެންނެވެ. 

[bsa_pro_ad_space id=1]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Article Categories:
Religion

Comments are closed.