Feb 25, 2021
86 Views
Comments Off on ނިޔަފަތި ކެއުމަށް އާދަވެފައި ތިބޭ ގިނަ މީހުންނަކީ ދުންފަތަށް ދެވި ހިފާފައިތިބޭ މީހުން: ދިރާސާ
0 0

ނިޔަފަތި ކެއުމަށް އާދަވެފައި ތިބޭ ގިނަ މީހުންނަކީ ދުންފަތަށް ދެވި ހިފާފައިތިބޭ މީހުން: ދިރާސާ

Written by


އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައިވެސް ނިޔަފަތި ކާމީހުން އުޅެއެވެ. ހަގީގަތުގައި ނިޔަފަތި ކަނީ އެއީ ކިހާވަރެއްގެ ކަމެއްކަން ނޭންގޭ ތީއެވެ.
ވިސްނާލާށެވެ. އެއީ މުޅި އަތުގެ ސިފަ ހުތުރުކޮށްލާ ކަމެކެވެ. އެހާމެ މުޑުދާރު ވެސް ކަމެކެވެ. އަދި ބައެއް ހާލަތްތަކުގައި ގެއްލުން…އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Article Categories:
Report

Comments are closed.