Feb 25, 2021
136 Views
Comments Off on ނުކުރެވޭ ހެޔޮ ޢަމަލަށްވެސް ޘަވާބު ލިބޭނެ މަގު މިއޮތީ!: މުފްތީ މެންކް
0 0

ނުކުރެވޭ ހެޔޮ ޢަމަލަށްވެސް ޘަވާބު ލިބޭނެ މަގު މިއޮތީ!: މުފްތީ މެންކް

Written by

[bsa_pro_ad_space id=2]

ކޮންމެ ދުވަހަކު އެދުވަހު ކުރާނެ ހެޔޮ ޢަމަލުތަކުގެ ތާވަލެއް އެކުލަވައިލާށެވެ! އަދި އެތާވަލާއި އެއްގޮތަށް ކަންކަން ކުރަން އެމީހަކަށް ކުރެވެންހުރި ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ކުރާށެވެ! އަހަރެމެން ތާވަލު ރޭވިނަމަވެސް އަދި ޢަމަލުކުރަން މަސައްކަތްކުރިނަމަވެސް ތަންފީޒުކުރެވޭނީ ﷲ ތައާލާ މިންވަރުކުރެއްވެވި ވަރަކަށެވެ. ވީމާ ބައެއް ތަންފީޒު ނުކުރެވި އޮތް ނަމަވެސް ކަންބޮޑުނުވާށެވެ! 

[bsa_pro_ad_space id=1]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Article Categories:
Religion

Comments are closed.