Feb 25, 2021
262 Views
Comments Off on ބަންގި ގޮވުމުން މިސްކިތަށް އަރާ ފައިބަން ދެކޮޅުހަދާ ބުޅަލެއް ޚުޠުބާ އަޑުއަހަނީ!
0 0

ބަންގި ގޮވުމުން މިސްކިތަށް އަރާ ފައިބަން ދެކޮޅުހަދާ ބުޅަލެއް ޚުޠުބާ އަޑުއަހަނީ!

Written by

މިބުނެވޭ ގޮތުން ޚަބަރުގެ ފޮޓޯއިން އެފެންނަ ބުޅަލަކީ ކޮންމެ ނަމާދަކަށް ބަންގިގޮވުމުން މިސްކިތަށް އެރުމުން ފެއްސިނަމަވެސް ފައިބަން ދެކޮޅުހަދާ ބުޅަލެކެވެ. އަދި ގޮސް ހުއްޓެނީ ކުރީ ސަފުގައެވެ. މިފޮޓޯއަކީ ހުކުރު ޚުޠުބާ ކިޔަމުންދިއަ ވަގުތަކު، ބުޅާ، ޚުޠުބާ އަޑުއަހަން އިންދައި ނަގާފައިވާ ފޮޓޯއެކެވެ. (އޭޕްރިލް 2018)

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Article Categories:
Religion

Comments are closed.