Feb 25, 2021
149 Views
Comments Off on ކައިވެނި ނުކުރެވުނަސް ތަނަވަސްކަމާ ދަރިން ނުލިބުނަސް މީހަކަށް ދެރަބަހެއް ނުބުނާށެވެ! އެމީހަކު ދެކެ ﷲ ލޯބިވެވޮޑިގަތުން ބޮޑީކަމަށްވެދާނެ!
0 0

ކައިވެނި ނުކުރެވުނަސް ތަނަވަސްކަމާ ދަރިން ނުލިބުނަސް މީހަކަށް ދެރަބަހެއް ނުބުނާށެވެ! އެމީހަކު ދެކެ ﷲ ލޯބިވެވޮޑިގަތުން ބޮޑީކަމަށްވެދާނެ!

Written by

[bsa_pro_ad_space id=2]

މީހަކަސް ދަރިން ނުލިބުނު ނަމަވެސް ތަނަވަސްކަމާއި ދަރިން ނުލިބުނު ނަމަވެސް އެމީހަކަށް ދެރަބަހެއް ނުބުނާށެވެ! އެމީހަކު ދެކެ ﷲ ލޯބިވެވޮޑިގަތުން ބޮޑީކަމަށްވެދާނެއެވެ! އެކަން އަހަރެމެންނަނަކަށް ނުއެނގޭނެއެވެ! އެކަން ދެނެވޮޑިގެންވަނީ ހަމައެކަނި ﷲ ތަޢާލާއެވެ! ފައިސާވެސް ދަރިންވެސް ދެއްވަވަނީ ﷲ ތަޢާލާ އެމީހަކަށް ދެއްވަވަން ކަނޑައަޅުއްވަވާ ޢަދަދަކަށެވެ! ދަރިން ދެއްވަވާނެ ޖިންސާއި ޢަދަދާއި އަދި ނުދެއްވަވަން ކަނޑައަޅުއްވަވަނީވެސް ހަމަ ﷲ ތަޢާލާއެވެ! އެއީ އެއްވެސް މީހަކަށް އެއްވެސް ބާރެއް ހިންގޭނެ ކަންކަމެއް ނޫނެވެ. މިކަންކަން ކީރިތި ޤުރްއާނުގައި ވަނީ ވަޙީކުރައްވަވައިފައެވެ. ޤަޟާޤަދަރަށް އީމާންވުމަކީ އެއީއެވެ. އެކަންކަން ޤަބޫލުނުކުރެވޭނަމަ އެއީ އީމާން ނުވެވެނީއެވެ. 

[bsa_pro_ad_space id=1]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Article Categories:
Religion

Comments are closed.